Edirne’yi İstanbul’a bağlayan yol üzerinde, kalenin doğu kısmında kurulmuş bir semt olup, daha sonra yine doğuya doğru genişlemiştir. Talatpaşa Caddesi’nin iki yanında yer almaktadır. Edirne Lisesi, Ekmekçizade Kervansarayı burada yer alır. Trakya Birlik’in genel müdürlüğü de bu semttedir. Ayrıca papaz mektebi olarak inşa edilmiş ve bugün Öğretmen Lisesi olarak kullanılan bina, bu semtin son kısımlarında yer alır. Ayrıca Trakya Üniversitesi Ayşekadın ve Kosova Yerleşkeleri buradadır. Trakya Üniversitesi’nin kurulduğu semttir. Küçük Sanayii, Tren Garı civarında son bulur.

Showing 3 from 3 Items

Toggle Filters
Count
Sort by
Order